Izgradnja Crkve u Gani, u Africi

Proces izgradnje pod vodstvom našeg misionara don Ivana Stojanovića vidite na slikama u prilogu. Na kraju imate par slika bolesne djece iz Gane.

Jedna od tih curica je umrla, a zahvaljujući krštenju, njena duša je u vječnoj radosti kod Nebeskog Oca.


Lucija Curić, Marko Sočo, Krešimir Jelić i autor Marijan Krajinović

‘Ne dam te od sebe’

Ova je knjiga istinska priča koja govori o najvećoj ljubavi na svijetu. Istinita priča koja govori o apsolutnoj sigurnosti, apsolutnoj radosti i apsolutnom miru. Knjiga koja govori o smislu života i konačnom cilju.

Klikom na naslovnicu pročitajte prve 34 stranice knjige ‘Ne dam te od sebe’. Knjiga sadrži 320 stranica.